Flyer Design.

Flyer design starting at €69

A flyer can be a good contribution to bring your offer / promotion to the attention or to introduce someone to, for example, a product. Designing a flyer requires a number of points of attention:

The appearance must be recognizable for your company / company

If your company / company has a corporate identity, then let the design of the flyer match this corporate identity. This ensures recognisability among your customers (the target group).

Catchy texts

Think of a catchy title, the title must immediately hit the customers. Tell short and concise, not long texts (less is more). A flyer should generate interest. For more information you can refer them to your website.
The look & feel of the flyer matches the target group
Know your target audience and think about how you can reach them. Make sure that the texts, colors and photos match your target group. What are their questions and problems? What do they need to know about you?
Think of a CTA (Call to action)
Invite people to do something, examples:
“Go to the website for more information”
“Buy your tickets now”
“Make an appointment now”
In short, the purpose of the flyer
Make sure the design draws attention
So be original. Dare! A boring flyer that is in the post will not stand out, people will not even read this and therefore throw it away. The shape, color, text and even the choice of paper can play a role.

Een flyer kan een goede bijdrage zijn voor het onder de aandacht brengen van jou aanbieding/actie of iemand kennis te laten maken met bijvoorbeeld een product. Een flyer ontwerpen vergt een aantal aandachtspunten:

 1. De uitstraling moet herkenbaar zijn voor jou bedrijf/onderneming
  Heeft jou bedrijf/onderneming een huisstijl, laat het ontwerp van de flyer dan aansluiten bij deze huisstijl. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij je klanten (de doelgroep).
 2. Pakkende teksten
  Denk hierbij aan een pakkende titel, de titel moet gelijk de klanten raken. Vertel kort en bondig, geen lange teksten (less is more). Een flyer moet interesse opwekken. Voor meer informatie kun je ze verwijzen naar je website.
 3. De look&feel van de flyer sluit aan bij de doelgroep
  Ken je doelgroep en bedenk hoe je ze kan bereiken. Zorg dat de teksten, kleuren en foto’s aansluiten bij jou doelgroep. 
Wat zijn hun vragen en problemen? Wat moeten ze van je weten?
 4. Denk aan een CTA (Call to action)
  Nodig mensen uit om iets te doen, voorbeelden:
  “Ga naar de website voor meer informatie”
  “Koop nu je tickets”
  “Maak nu een afspraak”
  Kortom, het doel van de flyer
 5. Zorg ervoor dat het ontwerp de aandacht trek
  Wees dus origineel. Durf! Een saaie flyer dat tussen de post zit zal niet opvallen, mensen zullen dit niet eens gaan lezen en dus weggooien. Van belang is de vorm, kleur, tekst en zelfs de papierkeuze kan een rol spelen.

Let's work together on your project!

+31 6 29459977
The Rad Factor

Peelstraat 153
1079 RN Amsterdam

Chamber of Commerce: 66373131
VAT: NL001557435B46

Terms & Conditions
Privacy Policy